Open House Suratham 2015

โพสต์8 ก.พ. 2558 23:36โดยSawan STP   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2558 05:11 ]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม Open House 2015 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดโครงการทดสอบความรู้ของนักเรียนตามโครงการ Pre Suratham Test 2015 

Comments