Open House 2018

โพสต์21 ม.ค. 2561 17:48โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 20 มกราคม 2561 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house 2018) และการทดสอบความรู้ทางวิชาการ "Pre-suratham 2018 Test) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเองและเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
Comments