งานวันแห่งเกียรติยศ ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน

โพสต์27 ก.ย. 2559 10:30โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:07 โดย นายประสาน ไปใหม่ ]
วันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรม "วันแห่งเกียรติยศ ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" แก่รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ รวม 13 คน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่าน ได้เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการทำงานมาจนครบอายุเกษียณราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นฉันท์พี่น้อง

Comments