งานทำบุญโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์8 ก.ค. 2560 16:57โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม 32 ปี) เปิดอาคารหอประชุม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดสพม.31 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มาร่วมพิธีทำบุญของโรงเรียน

Comments