New AFS exchange students 2019

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:47โดยEP/MEP SURATHAMPITAK   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 00:51 ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ AFS ที่ได้มาเข้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จำนวน 3 คน คือ  
1 Miss Anita Re จากประเทศอิตาลี โครงการระยะเวลา 1 ปี อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณ มณูธรรม เรืองฤทธิ์ 
2. Miss Charlotte Kraus จากประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 6 สัปดาห์ อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณอิสรีย์ บัวบุษฎีกานต์
3. Miss Giulia Cicerano จากประเทศอิตาลี โครงการระยะเวลา 6 สัปดาห์ อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณรวิวรรณ แฟรงค์Comments