นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา

โพสต์23 ม.ค. 2559 06:44โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 15 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ณ พระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ไชยมงคล และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ สวนสนุกดรีมเวิลดิ์ จ.ปทุมธานี

ทัศนศึกษา ม.4 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเขื่อนขุนด่านปราการชล [ภาพเพิ่มเติม]


ทัศนศึกษา ม.5 ณ พระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ไชยมงคล และตลาดน้ำอโยธยา [ภาพเพิ่มเติม]

ทัศนศึกษา ม.6  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ สวนสนุกดรีมเวิลดิ์ [ภาพเพิ่มเติม]
Comments