แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:14โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี Mr.Douglas Loudon จากสถาบัน Banksia Park International School Adelaide, South Australia ครูผู้สอน Music & Math Teacher เข้ามาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.4/2, ม.5/2 และ ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


Comments