มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:28โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 รายการ คือ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 และ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

Comments