กิจกรรม Word of the Day

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:39โดยPongpalin Kanabut   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:52 ]
    ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่หน้ารู้ทุกเช้า ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ผลัดเปลี่ยนกันไปทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) โดยในแต่ละภาษาจะให้นักเรียนที่สมัครใจหรือสนใจ เป็นตัวแทนในการขึ้นไปพูดนำเสนอหน้าเสาธงในแต่ละวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้Comments