กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์1 มิ.ย. 2558 20:14โดยDenduan Prawitwong
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์ บริเณค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนComments