กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:06โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 07:07 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแข่งขัน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี
Comments