กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

โพสต์16 ส.ค. 2559 10:24โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และเพื่อส่งเสริมให้แม่และลูกรักใคร่กันยิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายโกศล พงษ์พานิชเป็นตัวแทน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกิจกรรมกราบแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Comments