งานวันครู สพม.31 ปี 2560

โพสต์17 ม.ค. 2560 06:14โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 06:30 ]
วันที่ 16 มกราคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นสถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโส การจัดแสดงผลงานครูที่ได้รับรางวัล และการยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
Comments