กิจกรรมวันครู ปีพ.ศ. 2559

โพสต์23 ม.ค. 2559 22:13โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2559 22:16 ]
ในวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ร่วมกิจกรรมในวันครู ปีพ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กิจกรรมในวันครูแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ภาคเช้า เป็นกิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สายสัมพันธ์วันครู" ภาคค่ำ เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ในปีนี้ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 19 ท่าน ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีทุกท่าน

Comments