กิจกรรมติวคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์เรื่องกล้วยๆ)

โพสต์12 ม.ค. 2560 23:29โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ อติเทพ ถนอมพงษ์นาวิน หรือ ครูพี่โอม จากสถาบันกวดวิชา First Acadamy มาให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์เรื่องกล้วย ๆ ซึ่งกลุ่มงานวิชาการ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 335 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสรุธรรมพิทักษ์

Comments