กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โพสต์5 ม.ค. 2561 06:07โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ วังน้ำเขียวฟาร์ม เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด การแปรรูป และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ด , ทำบุญไหว้พระที่วัดบุไผ่ และจิมป์ทอมสัน แหล่งเรียนรู้เกษตรแบบยั่งยืน ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง,วนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง และ นิว ไอโมบายสเตเดียม

Comments