กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:46โดยนายกิตติกร คมพิทยากุล
ขอเชิญร่วมเปิดงาน "สัปดาห์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.       ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
และขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์"
มิีกิจกรรมดังนี้
1.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2.A-MATH
3.คณิตคิดเร็ว
4.โครงงานคณิตศาสตร์
5.SUDOKU
6.การสร้างผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

รับสมัครระหว่างวันที่ 12-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 528 และจะมีการแข่งขันในวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 (ตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
Comments