กิจกรรม "รณรงค์สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก"

โพสต์1 มิ.ย. 2558 20:01โดยDenduan Prawitwong
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในสัปดาห์กิจกรรม "รณรงค์สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก" ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษจากการสูบบุหรี่ 


Comments