กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ

โพสต์27 พ.ย. 2559 19:27โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ หวังสร้างความตระหนักให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีครบ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งมีนักเรียนมาสาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ครบ 7 ขั้น ได้แก่ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ
Comments