กิจกรรมเรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที

โพสต์8 ม.ค. 2560 23:55โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2560 23:56 ]
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมมือกับงานเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอน (ICT) กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที) โดยเป็นการบรรยายถึงวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยแก่นักเรียนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก eduzones และ ทีมงานจากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)
    

 
 

Comments