กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โพสต์10 ม.ค. 2560 18:53โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 10 มกราคม 2560 งานแนะแนว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีกิจกรรมการบรรยายเรื่องโลกกว้างทางอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การเสวนาจากผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

Comments