กิจกรรมเข้าค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1

โพสต์15 มิ.ย. 2559 21:51โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2559 21:52 ]
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และหอประชุมใหญ่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของนักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

Comments