กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 23:54โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งในพิธีไหว้ครูก็ได้มีกิจกรรม ไหว้ครูของแต่ละห้อง และการไหว้ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรกของแต่ละชั้น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยงานคณะสี และการเจิมหนังสือ ซึ่งกิจกรรมในวันไหว้ครูก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นอย่างดียิ่งในการร่วมกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิษย์เพื่อที่จะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

Comments