กิจกรรมฟังธรรมะ ในวันมาฆบูชา

โพสต์14 ก.พ. 2560 23:18โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญ ณ วัดโบสถ์ ร.23 โดยนักเรียนได้ฟังธรรมะจากพระครูภาวนาปทุมกิจ เพื่อปลูกฝั่งศาสนพิธี ในพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนดำรงตนเป็นพุทธสาวก ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรม คำสอน ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาComments