ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่แก้ว พนารินทร์ มารดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเหมือน พนารินทร์

โพสต์9 พ.ย. 2558 20:52โดยโสต์ ประชาสัมพันธ์   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2558 22:50 ]
                                                    
ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่แก้ว  พนารินทร์ 
มารดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเหมือน  พนารินทร์ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 9 บ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
และณาปนกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. 
ณ วัดใหม่สระขุด  ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์
หากคณะครูท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมงานให้แจ้งที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาโดยผ่านกลุ่มสาระฯ
เพื่อเตรียมจัดรถเดินทางหลังประชุมเสร็จ

Comments