Thailand Master Trainer (TMT) English Boot Camp (สพฐ.)

โพสต์30 มี.ค. 2559 07:24โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 07:04 โดย Sawan STP ]

        
        นางจิตติมา  ดวงมณี  ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ การอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

        ในการอบรมครั้งนี้ สพฐ.จะคัดเลือกครูที่เข้าร่วมอบรมจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 350 คน ให้เป็นกลุ่มครูแกนนำ Thailand Master Trainer (TMT) จำนวน 29 คน และนางจิตติมา  ดวงมณี  ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มครูแกนนำ Thailand Master Trainer (TMT)  และยังได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมจาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และรมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รมต.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พบปะกับครู TMT
วันที่ 30 มีนาคม 2559


รมต.ศธ.พลเอก
 ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  พบกับครู TMT
วันที่ 30 มีนาคม 2559


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 


        โครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp)เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ และประเมินความก้าวหน้าด้านความสามารถภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ (placement test) จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 190 คน โดยการดำเนินโครงการภายใต้การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและ เทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษอังกฤษ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้รวมทั้งมีการประเมินทักษะ รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรบครูแกนนำในครูแกนนำในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผล สำหรับเผยแพร่ขยายผลในสังกัดต่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำ ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments