โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Suratham 2016 Test”

โพสต์23 ธ.ค. 2558 19:30โดยSawan STP   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 19:33 ]

โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Suratham 2016 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา