โครงการ Pre-Cadet กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:27โดยพลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:29 ]

กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet) วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก วัดใหญ่ชัยมงคล 
และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยาComments