โครงการปลูกจิตสำนึกด้านภาษีอากรแก่เยาวชน

โพสต์25 มิ.ย. 2562 03:06โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และนักเรียนโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)  เข้ารับฟังความรู้เกี่ยวภาษี ในโครงการ"ปลูกจิตสำนึกด้านภาษีอากรแก่เยาวชน" โดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 ณ หอประชุม  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments