โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์25 ก.ย. 2558 05:07โดยSawan STP   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 05:51 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช้สถานที่และวิทยากรจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ในการขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) Distance Learning Information Technology  ซึึ่งเป็นนโยบายจาก สพฐ.  โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Google Apps for Education ซึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้ดำเนินการอบรม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 โดยผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 195 คน


Comments