โครงการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน บูรณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โพสต์27 มี.ค. 2559 23:56โดยJureeporn Sanhom   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 00:19 ]
โครงการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน  บูรณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของกลุ่มการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (ภาษาอังกฤษ-จีน)  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  ในวันที่  20-22  กุมภาพันธ์ 2559  ณ  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสุมทรสงคราม
ą
Jureeporn Sanhom,
27 มี.ค. 2559 23:56
ą
Jureeporn Sanhom,
28 มี.ค. 2559 00:09
Comments