โครงการ EP/MEP ประชุมครู ภาคเรียนที่1/2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:16โดยEP/MEP SURATHAMPITAK
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.40-08.30 น. โครงการ EP/MEP โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดการประชุมครูคู่ขนานและครูผู้สอนนักเรียนโครงการ EP/MEP ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ นายธเนศ จำปามูล เป็นประธานในการเปิดและปิดการประชุมครั้งนี้


Comments