โครงการ EP/MEP นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรม Kids Worldwide & Farewell Trip 2016

โพสต์27 มี.ค. 2559 23:52โดยPatcharin Narinrak
โครงการ EP/MEP นำคณะครูและนักเรียนไปทำกิจกรรม Kids Worldwide & Farewell Trip 2016 และศึกษาดูงาน ฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559

ą
Patcharin Narinrak,
27 มี.ค. 2559 23:52
ą
Patcharin Narinrak,
27 มี.ค. 2559 23:52
ą
Patcharin Narinrak,
27 มี.ค. 2559 23:52
ą
Patcharin Narinrak,
27 มี.ค. 2559 23:52
Comments