ค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp

โพสต์28 มิ.ย. 2562 21:05โดยSME/IP Surathampitak School   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 08:05 ]

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.6/2 (IP) และ ม.6/3 (PRE-ENGINEER) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายจากธรรมชาติศึกษา และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

Comments