ค่ายนักเรียนแกนนำการใช้ google apps

โพสต์5 ส.ค. 2559 07:33โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และ GEG Korat จัดอบรมค่ายนักเรียนแกนนำการใช้ google apps เพื่อการเรียนการสอน และความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 48 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Comments