ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ '58

โพสต์16 ธ.ค. 2558 05:57โดยSawan STP
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
Comments