ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียน

โพสต์27 พ.ย. 2560 20:11โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียน" ณ วัดประมวลราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 256 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

Comments