ค่ายเด็กสร้างเกม

โพสต์23 มิ.ย. 2562 18:01โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ม.4/4 และ ม.5/4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม construct2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา โดยมีครูประสาน ไปใหม่ และ ครูพัชรพล  พิวขุนทด เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

Comments