ค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2015

โพสต์1 ก.พ. 2559 01:28โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 22 มกราคม 2559 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และเพื่อให้เยาวชนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  มีประสบการณ์ตรงรู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์  เช่น  กล้องโทรทัศน์  และแผนที่ดาวอย่างถูกต้อง


                                                                                        [ภาพเพิ่มเติม]
Comments