แข่งทักษะวิชาการระดับภาคที่ สุรินทร์

โพสต์14 ธ.ค. 2558 20:41โดยSawan STP
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ได้นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 รายการ ได้แก่

Comments