การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย G-Suite และ DLIT

โพสต์28 มี.ค. 2560 01:34โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมการใช้งาน G-suite และระบบคลังข้อสอบ DLIT ให้กับตัวแทนครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Google Apps และ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ G-Suite for Education 

Comments