การอบรมจัดทำแผนบูรณาการอนามัยเจริญพันธ์วัยธ์วัยรุ่น

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:04โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมวัยรุ่นจัดารอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่นและเพศศึกษารอบด้าน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเป็นแนวทางจัดให้มีการเรียนการสอนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Comments