การติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

โพสต์24 ก.ค. 2558 08:25โดยSawan STP   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 08:27 ]
21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 31

Comments