การประชุมสัมมนาถอดบทเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์14 มิ.ย. 2559 01:33โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 ณ โรงแรมซิติ้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Comments