การเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

โพสต์18 มิ.ย. 2558 09:54โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา
Comments