การแข่งขันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น internet of things

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:00โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นำนักเรียนชั้น ม.5/4 จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น internet of things ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,200 บาท ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร นายศิวกรณ์ ตัณติวัฒนศักดิ์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 800 บาท ได้แก่ นายชุติชัย พอกพูนดี นายสิรภพ ภู่สุด โดยมีครูกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ เป็นครูผู้ควบคุมทีม


 
 

                                                          ภาพเพิ่มเติม
Comments