Jim Thompson Learning Camp 2016

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:22โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 00:27 ]
โครงการห้องเรียนพิเศษ (EIS)  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  จัดกิจกรรมค่าย “ Jim Thompson Learning Camp ” ระหว่างวันที่16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ ไร่หม่อนไหม ฟาร์ม จิมทอมสัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Comments