COBRA GOLD 2017

โพสต์22 ก.พ. 2560 06:40โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 07:16 ]
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากอาสาสมัครทหารอเมริกัน COBRA GOLD 2017 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนและนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงจากเจ้าของภาษา

Comments