กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์14 ก.พ. 2560 22:29โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 22:30 ]
วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามนโยบายโครงการสนับสนุนการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ที่ พระราชวังบางปะอิน  วัดใหญ่ไชยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุกดรีมเวิลล์Comments