รับมอบเกียรติบัตรหน่วยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอาสาตรวจหาสารเสพติด

โพสต์30 มี.ค. 2559 20:15โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2559 05:35 โดย Sawan STP ]
กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ให้ร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอาสาตรวจหาสารเสพติดจากในปัสสาวะ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานฯ ๒ คน คือ นายนัทธพันธ์  เปรื่องนนท์ และนายโทม  ธรรมวิเศษ เป็นตัวแทนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ อาคารศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรร่วมกับ ๑๒ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
ą
DSCF2876.JPG
(1703k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
30 มี.ค. 2559 20:17
Comments